eskort samsun

ÜNYENETHABER

İNCE’DEN ”İMAR BARIŞI UYARISI ”

İNCE’DEN ”İMAR BARIŞI UYARISI ”
25 Mart 2019 - 1:44

Ünye’de halkımıza proje, inşaat, taahhüt ve danışmanlık konularında hizmet veren İNCE MÜHENDİSLİK; 06.06.2018 tarihinde resmi gazete de yayınlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ kapsamında İMAR BARIŞI konusunda da vatandaşlarımıza danışmanlık ve proje hizmeti vermekte.

Bu kapsamda vatandaşları bilgilendirmek adına İNCE MÜHENDİSLİK sahibi İnşaat Mühendisi Mehmet Akif İnce gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

İnşaat Mühendisi Mehmet Akif İnce,”İmar Barışı için son başvuru tarihi 15.06.2019 dur. Son başvuru tarihine kısa bir zaman kala halkımızın merak ettiği konulara açıklık getirmek istiyoruz.

Başvurular yapı sahibi tarafından e devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Fakat burada özellikle yetkililerin de dikkat çektiği konu; başvuruda ki beyanın doğruluğu ve bu beyan için gerekli olan bilgilerin işi bilen kişi ve kurumlar tarafından temin edilmesidir. Çünkü yanlış bilgi girilmesi durumunda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

  • İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş yapılar için oluşturulan belgedir.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

  • İmar Barış’ından faydalanan ve Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir.
  • Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için yıkım endişesi son bulacaktır. İmar kanununa göre alınmış yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecektir.
  • Yapı Kayıt Belgesi sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapı Yenilenebilecek Mi?

Alınacak Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı Kayıt belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen Yapı Kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sayılmaz ve müktesep oluşturmaz.

İmar Barışında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak Mı?

İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda Yapı Kayıt belgesi alındıktan sonra belli koşullarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilecektir. Yapı Kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerler denk gelen alanların terk edilmesi şartı ile yapı kullanma izni (iskân) aranmaksızın, tapuda bu yapı ile ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yani kat mülkiyetinin kurulabilmesi için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce Yapı Kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemler sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak. Kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

 

Tapu da Kat Mülkiyeti Tesisi İçin Ne Gerekecek?

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

  • Yapı Kayıt Belgesi,
  • Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
  • İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
  • Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,
  • Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

 

Kat Mülkiyeti Tesisi İçin Ne Kadar Bedel Ödenecek

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilebilmesi için daha evvel Yapı Kayıt belgesi için ödenen bir bedelin yine ödenmesi gerekecek.

Çeşitli Sebeplerden Dolayı İskân Alamamış Yeni Yapılarda Bu Süreçten Faydalanabilecekler Mi?

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile bu yapılar da Yapı Kayıt belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

İmar Mevzuatı Dışına Çıkan Yani Fazla Kat ve Daire Yapan Yapı Konut Kooperatifleri Bu Yasadan Faydalanacak Mı?

Evet, bu yapılarda Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Örneğin İmarı 4 kat olan Bir Yerde Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine aykırı olarak 5. Kat Yapılmış ve 5. Kat İçin Yapı Kayıt Belgesi Alındığında, Yapının Yıkılıp Yeniden Yapılması Durumunda Yeniden 5 Katlı Yapı Yapılabilecek Mi?

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

İmar Barışından Tapusu Olmayan Yapılarda Faydalanabilecekler Mi?

  1. şahıslara ait bulunan arsalar üzerinde bulunan yapılar yapı kayıt belgesi alamaz. Ancak hazine yeri üzerinde bulunan yapılar gerekli şartları sağladığı taktirde yapı kayıt belgesi alabilecek.

İmar Barışından Önce Alınmış Yıkım Kararları ve İdari Para Cezaları Ne Olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Kaba İnşaatı Bitmiş Sıvası ve Boyası Yapılmamış Yapılarda İmar Barışı Kapsamında Mıdır?

Evet, bu yapılarda Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

Köylerde Tapulu Tarla Üzerinde Yapılmış Ruhsatsız Yapılarda İmar Barışından Yararlanabilecekler Mi?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecektir.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

Firmalar / Tüzel Kişiler Başvurularını Nasıl Yapacaklar?

E-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. (Örn: Firma / Tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.)

Yapı Kayıt Belgesi İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu İçin Kullanılabilir Mi?

Evet, kullanılabilir.

Müracaatlar İçin Son Tarih Nedir?

Başvuru tarihi 15.06.2019, son ödeme tarihi ise 30.06.2019 dur”diyerek vatandaşları bilgilendirdi..

 

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-