eskort samsun

ÜNYENETHABER

ARTIK KAMU YARARINA AYKIRI PLANLAR YAPILMAMALI

ARTIK KAMU YARARINA AYKIRI PLANLAR YAPILMAMALI
28 Mart 2019 - 21:28

YEREL YÖNETİMLER

Anayasamızın 127. Maddesi Yerel yönetimler; il, ilçe tüm köy ve mahallelerimizde yaşayan halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, yasalarca belirlenmiş seçilme hakkına sahip kişilerin aday olmaları ile orda yaşayan seçmenler tarafından seçilen kamu tüzel kişilerdir.

Karar vermek için 3 günümüz kaldı. Kaybedecek zamanımız yok. Bir 5 yıl daha beklemeyelim. Ah keşke dememek için 5 yıl için 5 dakika düşünelim. Kendimiz için değil kentimiz için, geleceğimiz için karar verelim.

Toplumun her kesimini ilgilendirenkonularda yüksek teknik eğitim görmüş olan ülkemizin üretici işgücü, sağlıklı beslenme, tarım ve zıraatın teknoloji ile bütünleşmesi, modern sağlıklı güvenli konutlar kaliteli yaşam alanları vs. kısacası masa başında değil sahada görev yapan, her taşın altında eli olan Teknikerler olaraksesleniyoruz;

Temel hedefinizin alt ve üst yapısıyla, çevresel ve tarihsel değerleriyle, kültürel çoğulculuğuyla yaşanabilir bir kentin oluşturulması olmasını istiyoruz.

Yaşadığımız kentimizin üst ve altyapısı ile çevre kalitesinin arttırılmasının, tarihi, doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasının, sağlıklı, güvenli, kaliteli, ekonomik ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasının temel hedefiniz olmasını istiyoruz.

Ben değil biz mantığıyla konulara yaklaşmak olmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerin katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunları toplumun tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü bir takım kişi ve gruplardan değil halktan alan yönetimler olmasını istiyoruz.

İnsan onuruna yakışır, sağlıklı bir çevrede yaşam için, yerel yönetimlerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve yardım gibi temel kamu hizmetlerine, kamusal alan sorumluluğu ile yaklaşmasını istiyoruz.

Kente yaşayanların müşteri değil kentsel hizmetlere eşit ulaşma hakkına sahip bireyler olarak görülmesini istiyoruz.

Yönetişim kavramı çerçevesinde kenti ilgilendiren tüm kararların kapalı kapılar arkasında pazarlanmasını değil, halkın önünde tartışılmasını istiyoruz. Meclis toplantılarının halka açık olmasını, alınan kararların kent içinde oluşturulacak noktalarda halka duyurulması, encümen kararları hakkında bilgi verilmesini istiyoruz.

Kenti ilgilendiren kararların belediye meclislerinden önce kent konseylerinde, ilgili meslek odaları ve STK da tartışılmasını ve şekillendirilmesini istiyoruz.

Kent konseyinin yapısında da şehri yakından ilgilendiren, şehrin sorunlarını bilen, şehirde halk ile iç içe yaşayan, konularında bilgili, tarafsız kişilerin sayısının çoğaltılmasını, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden oluşmasını istiyoruz.

Kentleşme politikalarının ve imar planlarının kâr ve rant temelinde değil, önce insan ilkesi temelinde geliştirilmesini istiyoruz. Kentin, kamu yararına aykırı, yasa dışı plan değişiklikleriyle talan edilmesinin önlenmesini istiyoruz.

Sağlıklı, kaliteli yaşam ve çalışma alanlarının oluşturulmasında toplumun kolektif aklını ve irade etkinliğini temsil etmeyi amaçlayan planlama istiyoruz. Kentte yaşayan farklı sosyal kesimleri bölen, parçalayan değil, ortak yaşam ve dayanışma bilincinin geliştirildiği yeni kamusal mekanların üretilmesini istiyoruz.

Kentimizde ve yakın çevresinde bulunan kamuya ait arazi ve yapıların satışı yada özelleştirilmesi yöntemleri ile elden çıkarılmasına son verilmesini istiyoruz.

 

Plan değişikliklerinin bir takım kişi ve gruplara hizmet aracı olarak, kat ve emsal artışı sağlamak, yeni konut alanları, alışveriş merkezleri, sanayi alanları elde etmenin bir aracı olarak değil, kentimizde eksiklikleri hissedilen yol, otopark, okul, sağlık ocağı, park, yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanları elde etmenin bir aracı olmasını istiyoruz.

Tüm plan kararlarının katılımcı ve şeffaf planlama anlayışı çerçevesinde sorgulanabilir olmasını istiyoruz.

Belediyelerin İmar Komisyonlarında meslek odalarının yer almasını istiyoruz.  Artık kamu yararına aykırı plan uygulamalarını durdurmak için yargıya başvurmak değil, kentimizde yapılan örnek uygulamaları tüm Türkiye‘ye duyurmak istiyoruz.

Oldu bittiye getirilerek değil, yerbilimsel verilerin planlamayla entegrasyonunun sağlanması istiyoruz. Artık kentimizde sıvılaşma alanlarının, taşkın alanlarının, heyelan alanlarının, tarıma elverişli alanların tarihi doku alanların yerleşime açılmasını, insan hayatlarının tehlikeye atılmasını istemiyoruz.

Kentimizin kamu alanlarının, tarım topraklarının, sit alanlarının kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya teslim edilerek, birbir elden çıkarılmasını istemiyoruz.

Yerel yönetimler tarafından kaçak yapılaşma ile etkin ve caydırıcı bir mücadele yürütülmesini istiyoruz. Mevcut kaçak yapılaşmalarla oluşmuş bölgelerde yaşayan halka sağlıklı, planlı konut alanları ile ucuz arsa üretilmesini istiyoruz.

Kentsel dönüşüm projelerinde bugüne kadar görülen rant odaklı uygulamaların aksine, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, halkın barınma ihtiyacı temelinde, kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuyu koruma ve kent çıkarlarını gözetmesini istiyoruz.

Kentsel ulaşımın kamusal bir hizmet olarak algılanmasını, araç değil, insan odaklı politika ve projeler üretilmesini istiyoruz. Özel araç odaklı çözümler yerine toplu taşımacılığa önem veren ulaşım sistemlerinin planlanmasını, raylı ve denizyolu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesini istiyoruz.

Hukuka saygılı, toplumcu ve halkçı, kamu yararını gözeten, katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, kent ve kentlinin çıkarlarını ön planda tutan, yerel yönetimler ve belediye başkanları istiyoruz.

İlimiz ve ilçelerimizde birbirinden kıymetli, deneyimli, birikimli, devletin değişik kademelerinde etkin yerlerde görev yapmış ve yaptıkları görevlerinde başarılara imza atmış bugün yerel yönetimlerde adaylarımız olması büyük bir şanstır. Ordulular, Ünyeliler, Fatsalılar, düğer tüm ilçelerimiz bu şansı iyi değerlendireceklerinden kimsenin şüphesi olmasın.

 

Türkiye Teknikerler Birliği ORDU İl temsilcisi

Teknikerler Derneği ORDU kurucu başkanı Musa Kıranlı

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-