eskort samsun

ÜNYENETHABER

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
28 Mayıs 2015 - 1:56

10500243_10203268290061419_1991948103716646627_n

Ünye Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü devlet yetkililerince bir komisyon oluşturulup 2/B arazilerin pazarlık usulü ile vatandaşlara satıldığı duyumları üzerine,  geçtiğimiz günlerde gerçekleşen mahalle muhtarlarınca yapılan toplantıya atıfta bulunarak kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yapılan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik basın açıklaması yapılmıştır.

Konu hakkından gerek vatandaşı gerekse muhtarları bilgilendirmek amaçlı Ünye Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklama yapıldı;

“Bilindiği üzere 26.04.2015 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve halk arasında 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı kanun gereğince, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine istinaden bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin Orman Kadastro Komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilen ve Kadastro Müdürlüklerince de kullanıcıları belirlenerek Numan KurtulmuÅŸmüdürlüğümüze intikal eden 2/B arazilerinin hak sahiplerine doğrudan satış işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Bahse konu kanunun, hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış başlıklı 6. Maddesinin 4 numaralı bendinde;

4) Hak sahiplerine doğrudan satılarak olan taşınmazların satış bedeli; 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin %50’si fazlası için rayiç bedelin %70’i üzerinden hesaplanır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde %50’si satış bedeli hesaplaması hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde %50 satış bedeli ancak tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin %50’si üzerinden hesaplanır. Bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibarıyla bedelinin %70’i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin, tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt mali kimden tahsil edilir denilmektedir. Yine aynı kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin rayiç bedel yan başlıkla g bendinde ise;

g) Rayiç Bedel: bu kanun hükümlerine göre satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedelini ifade ettiği belirtilmiştir.

Yine 2886 sayılı devlet ihale kanununun tahmin edilen bedelin tespiti başlıklı 9. maddesinde de;

Madde 9 – Tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir ancak yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş, birim fiyatları varsa bunlar uygulanır denilmektedir.

yunus_emre-21-214x300Ayrıca 19.05.2007 tarih ve 26557 sayılı resmî gazetede yayımlanan hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin, tahmin edilen bedel tespiti başlıklı 12. maddesinde de;

Madde 12 – Tahmin edilen bedel ‘Bedel Tespit Komisyonu’nca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurmak suretiyle sayaç bedel esas alınır denilmektedir. Yukarıdaki yasal açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 6292 sayılı kanun gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve kullanıcıları belirlenerek müdürlüğümüze intikal eden 2/B arazileri Belediye, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Odası, Tarım Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılan fiyat araştırmaları ile arazinin konumu ve özellikleri gibi özel durumları da göz önüne alınarak müdürlüğümüzce yapılan bedel tespit komisyonu marifetiyle tespit edilerek hak sahiplerine doğrudan satışı yapılmaktadır.

Dolayısıyla haberlerde ima edildiği gibi gayri resmi bir komisyon oluşturularak vatandaşlara pazarlık usulü ile satışı yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.”

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-