eskort samsun

ÜNYENETHABER

Musa Kıranlı Dünya Şehircilik Gününde Ünyeyi Ele Aldı

Musa Kıranlı Dünya Şehircilik Gününde Ünyeyi Ele Aldı
05 Kasım 2015 - 13:22

Adsızfgd

Şehirler, orada yaşayanların gelişmişlik düzeyinin göstergesidir.

Ünye’mizin geleceği vizyonu için yapılan planları uygulamak için işbirliği şart. Başarı ve kazanımlar için; Şehrimizin tüm enstrümanları ve aktörleri birlikte hareket etmeli, şehrimizin menfaatleri söz konusu olduğunda aynı masada ortak paydada da buluşabilmeli, makam ve mevkiler, şahsi meseleler bir kenara bırakılarak tek vücut olunmalıdır.

Dünyanın içinde bulunduğu değişim sürecine ülkemizin olduğu gibi ilçemizin de hem sosyal hem de teknik olarak uyum sağlaması gerekmektedir.

Ordu-Ünye-Fatsa kentinin ferleri olarak İhtimal ki çocuklarımıza birlikte yaşadığımız bu kenti bırakacağız. Umudumuz ve isteğimiz; yağmalanmış, talan edilmiş, kamudan ziyade birey menfaatlerinin öne çıkarıldığı, sıkışık kentsel alanlar, yeşilsiz parksız, otoparksız, ulaşım sorunları ve atıklarla boğuşan bir kent yerine gerek ülkemizde gerekse dünyada örnek gösterilebilecek ferahlık da yaşama alanları sunarak ve doğal kaynakları tahrip edilmemiş bir Ordu, ÜNYE kenti bırakmaktır.

Şehir medeniyettir, medeniyetin beşiğidir.  Yaşadığımız Şehrin geleceğine sahip çıkılmalı, Sosyal gelişimi olumsuz etkileyen çarpık kentleşme ve şehirleşme sorunlarının acilen giderilmesi gerekmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla Ünye’mizin baş döndürücü bir hızla değişip dönüşeceğine inanıyoruz.

Şehirlerimizin sorunlarının çözülmesi, herkesin çağdaş konut ve düzenli bir ortamda yaşaması dileğiyle Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyor, vatandaşlarımızı en içten duygularımla selamlıyorum.

Vatandaşlarımızın çağdaş koşullarda yaşaması, şehirlerimizin çevreleriyle birlikte birer eğitim, kültür ve insanca yaşam merkezleri haline gelmesi çok önemlidir.

Maalesef bugüne kadar ki yöneticilerimizin yanlış uygulamaları ya da eksiklikleri ya da yapması gerekeni yapmadıklarından bugün halen çarpık kentleşme, gecekondu, varoş, trafik, göç gibi modern şehircilik kavramları ile boğuşuyoruz.

İnsanların sosyal gelişim süreçlerini olumsuz etkileyen çarpık şehirleşmenin önüne geçmek, şehirleşme ve yerleşim konusunda yaşadığımız sorunları acilen çözmek gerekmektedir. Sorunların çözümü için alınacak karar ve tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da yaşadıkları şehirlere sahip çıkmaları çok önemlidir.

Şehrimizin her sokağı, her mahallesi, insanımızın hoşgörüsünü yansıtan anlayışla şekillenmeli, huzurun, barışın, estetiğin, mimarinin merkezi olmalıdır. Plansız, kontrolsüz betonlaşma, kadim şehir kültürümüzü adeta yutma, yok etme noktasına getirmiştir.

Çarpık kentleşme, gecekondu, varoş, trafik, göç gibi modern şehircilik olgularının temel problemler olarak öne çıktığı dönemler olmuştur. Kirliliğe, gürültüye, çirkinliğe, estetikten yoksun çarpık yapılaşmaya tahammüllümüz yoktur.

Doğduğu, doyduğu memleketine ve birlikte yaşadığı topluma hizmet etmek, medeni insan olmanın bir göstergesidir. Bu nedenle Ordu’da, Ünye’de yaşayan herkes şehrin geleceğine, planlarına sahip çıkmalı, duyarlı olmalı ve yeri geldiğinde fikrini beyan etmekten kaçınmamalıdır.

Şehirlerimizin tarihi dokusunu, kültürel kimliğini muhafaza ederek, yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, köprüleri, yolları, altyapı ve üstyapısıyla tabiatla barışık, insanımıza huzur ve güven telkin eden şehirler imar edilmesi gerekmektedir. Çocuğundan yaşlısına kadar herkesin huzur içinde hayatını idame ettireceği yaşanabilir şehirler tasarlanmalıdır.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ünye Belediye Başkanımız da şehircilikte temel ilkemiz, kentimizde yaşayan herkesin modern bir şehir hayatı yaşayacağı ‘marka kent’ meydana getirmektir. Diyor. Ünye Fen Adamları Derneği ve Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilciliği olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ile  “Ünye’mizi zengin geçmişine ve Ünyelilerin dinamizmine yakışan medeniyet çizgisine taşımalıyız.” Diyen Sayın Ünye Belediye başkanımızı bu duygu ve düşünceleriyle doğru orantılı olarak kısa zamanda yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, Sevgi ve saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları Sosyal Devletin Can damarıdır. Aldığımız teknik eğitim bilgi ve tecrübelerimizle araştırıyor, kamuoyu ile paylaşıyor, Ünye Fen Adamları Derneği olarak Sivil Toplum Kuruluşu olmanın yüklediği sorumlulukların bilinciyle kendi dert sorunlarımızdan çok doğduğumuz, doyduğumuz memleketimizin gelişip kalkınmasını ve birlikte yaşadığımız insanların yaşam standartlarını önemsiyor ve takip ediyoruz.

Ünye Fen Adamları Derneği olarak; ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİ, DAHA İLERİ GİTMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ.

“Üniversite”

Üniversiteler, şehirlere yön veren ve önünü açan şehirleri şekillendiren kurumlardan biri olup Kültürel gelişmişliğin yükselişinde bilimsellik tetikleyici olurken, bilim üreten kaynağında üniversite olduğu unutulmamalıdır.

Ünye’mizin Üniversite Şehri olmayı fazlasıyla hak ettiği düşüncesindeyiz.

Ünye’mizin üniversite kenti olması, Her anlamda kentteki yeni oluşumlara ışık tutacağına ve bu oluşumların gelişimlerine hız vereceğine inanıyoruz. Tüm Siyasi parti temsilcilerini bu konuda birliğe dayanışmaya davet ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar’ın ilçemizde mevcut Üniversitemize yeni kampüs alanı ile Mühendislik Fakültesi kazandırılması yönündeki çalışmalarından sevinç ve heyecan duyuyoruz.  Ünye’mizin bu hedefi başarabilecek potansiyelin ve alt yapısının mevcut olduğunu ve Sayın Başkanı Üniversite kenti olma yolundaki çabalarını destekliyoruz.

“Organize Sanayi Bölgesi”

OSB iş demek, aş demek, istihdam demektir. 7 Haziran ve akabinde 1 Kasım seçimlerinde İstikrar için verilen destekle Ünye’miz hak ettiğini düşündüğümüz öncelikle Organize sanayi ve diğer yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz.

OSB’ler, ilçedeki sanayileşmeyi hızlandırmada, işsizliği azaltmada, bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermede, yabancı yatırımlar için çekim alanı olmada, küçük işletmelerin gelişmesinde, kalite ve verimliliğin artışında en önemli rolü üstlenmektedir.

Sizlerin de teknik eğitim alan çocuklarınız yakınlarınız vardır. Bakınız gençlerimiz buralarda sanayi olmadığı için gurbete gitmekteler, OSB nin kurulması yeni yatırımlar demek, yeni yatırımlar iş istihdam demektir.

OSB’ler, işletmelerin yer alacağı düzenli, altyapı ve ulaşım imkânları gelişmiş bir yer sunmaktadır. Böylece sanayi alanlarının dağınık yapılaşması sorunu ortadan kalkmaktadır. İşletmelerin bir arada bulunması, planlı kentleşmeye katkı sağlamaktadır. Sanayi işletmelerinin düzensiz bir şekilde konumlanmaları sonucu çevre düzensizliği, plansız kentleşme sorunları baş göstermekte olup Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), bahsedilen bu sorunları büyük ölçüde çözecek potansiyele sahiptir.

OSB, Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Güçlendirilmekte olup nitelikli eleman ihtiyacının temini ve istihdamın artırılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu sayede sanayiciyle mesleki eğitim arasında doğrudan bir temasın sağlanmasının mümkün olabileceğinden hareketle, gerekli altyapının oluşturulmasını müteakip, bazı meslek yüksekokullarının, mühendislik ve işletme fakültelerinin OSB’ler içinde kurulması yönünde adımlar atılması kaçınılmazdır.

“Liman”

Liman ilçemizin sanayisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Liman şehri olmak; etrafta yapılacak yatırımlar demektir. Oto yollar, tren hatları v.b. önemli ticaret merkezi olmaktır. Liman şehri olmak; daha kolay ulaşılır, daha kolay yaşamlar, daha çok ticaret yapılır şehir olmaktır. Liman şehri olmak; istihdamın artması, ekonomiye katkıdır.

Şehirde Liman olması, o ilin ya da ilçenin ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Orada ticaret hacmini de büyüktür.

 “Turizm”

Dünyanın en önemli turizm merkezleri kentin ve toplumun hafızasına ışık tutar. Roma’da da Atina’da, Paris’te de kültür ve inanç ögeleri turizmle bütünleşmiştir. Dolayısıyla Ünye Kalesi, Yunus Emre Türbesi, Ayanıkola, Ünye Müze evi, kadılar yokuşu tarihi evlerimiz ve yaşam kültürümüz, Paşabahçe konağı, tarihi hamam, saray camii, cumhuriyet meydanı, asırlık çınar ağacı, kilise v.b. tarihi yerlerimiz, Ünye’mizde yaşamış değerlerimiz, tarihimiz, sancak beyliğimiz… Ünyeli olup da tarihimizi bilmeyenler var. Ünye’mizin tarihini ve kültürünü ön plana çıkartmalı turizme kazandırmalıyız.

“7 Haziran – 1 Kasım Seçimleri, Milletin İradesi”

Sürekli ifade ediyoruz ki bizler asla siyasi kimlik taşımıyoruz. Ancak 7 Haziran seçimleri ile yaşanılan vahim olayları ülke ve millet olarak kabul ve hak etmiyoruz.  7 Haziran seçimlerinde milletimiz iradesi dikkate alınmamış, siyasi partiler bir araya gelerek koalisyon hükümet kuramamışlardır. 7 Haziran seçimlerinde milletimiz siyasi partilere bir uyarı da bulunmuş akabinde ki sınavda 1 Kasım seçimlerinde beklentilerin üzerinde gerekli notu vererek ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin yanında Barış ve istikrardan yana tek başına iktidar da iradesini göstermiş ancak  Anayasa ve Parlamenter sistem konusunda yapılacak olan değişimlerde de T.B.M.M bulunan siyasi partilerin ortaklaşa kararı ile yapılabileceğini belirtmiştir.  Beklentimiz o dur ki; seçimlerde verilen taahhütler, özellikle de Ünye’mizin evladı değerli büyüğümüz Başbakan Yrd. Numan Kurtulmuş’a verilen destek ile ilçemizdeki yatırımlar projeler gerçekleşir, ülke genelinde olduğu gibi tüm vatandaşlarımızın yaşam standartları yükselir. Barış, Demokrasi ve Hukukun üstünlüğü sağlanır. 5 aylık sürede kayıp olan kazanımlarımız hukuk, güven, huzur ve istikrar tekrardan kazanılarak Türkiye’nin yeniden Dünya da olmazsa olmaz yerini alır. Siyasi parti temsilcileri de milletin iradesine saygı göstereceklerini ve detaylı olarak düşünerek kendilerince değil ülkenin geleceği milletin iradesi yönünde gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyoruz.

Kalkınma ve gelişme gayreti içerisinde bulunan ülkemizin ve kabına sığmayan bu güzel şehrimizin arzu edilen gelişmişlik düzeyine ulaşması; herkesin ortak çabası ile mümkün olacaktır.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu’muzu Ünye’mizi yeniden inşaa ederek geleceğe hazırlamak iddiasında olan, Ünye’mizin potansiyellerini değerlendirmeye çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, başta İktidar Partisi İlçe Başkanı Sn. Arif Ergün’e ve yönt.krl. na, Ünye Belediye Başkanımıza, Muhalefet Parti temsilcilerine beraberinde Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsa Başkanımıza, kamu kurum amir ve yöneticilerine, STK ları temsilcilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ünye Fen Adamları Derneği olarak; doğduğumuz, doyduğumuz memleketimizin gelişmesi ve kalkınması için birlikte yaşadığımız insanların yaşam standartlarının yükselmesi için sorumluluğumuzun bilincinde olarak Ülkemizin ve ilçemizin sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizin ışığında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüze çıkan engelleri engel olarak değil basamak olarak görüyor ve engelleri aşarak her gün bir basamak daha zirveye doğru ilerlemekteyiz. Tarihte tüm hareketlerin sadece yalnızca bir kişiniz ayağa kalkmasıyla başladığı düşüncesiyle Ünye’yi seven, Ünye sevdalılarına ve sorumluluk duygusunda olan herkesi Ünye’mizin geleceği için birlik olmaya çalışmaya davet ediyoruz.

Bugüne kadarki siyasi sorumluların çalışma programlarında olmasına rağmen gerçekleşmeyen Organize Sanayiizi, Limanımızı, turizmi ve üniversitemizi Ünye’mize halkımıza kazandırmakla beraber yollarıyla, köprüleriyle, çağdaş konutlarıyla, kütüphaneleri, spor salonları, kültür merkezleri, parkları, bahçeleri, altyapı düzenlemeleriyle şehrimizi daha da güzelleştirecek, şehrimizi ayrı bir cazibe merkezi haline getirerek bölgemiz dışında ülke genelinde hatta dünyada adından övgüyle söz edilen marka şehre kavuşturmalıyız.

Medeniyetin aynası olarak görülen şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek için Türkiye’nin yüksek öğrenimli teknik eleman potansiyeli olan Teknikerlere yetki ve görev verilmelidir. Potansiyelimizi harekete geçirmek şüphesiz ki Ülkemizi daha yukarıya uygarlık seviyesine taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gelecek nesillerin, kültürel ve tarihi değerlere sahip, sağlıklı ve çağdaş şehirlerde mutlu ve huzurlu yaşamaları dileğiyle Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler arzusuyla “Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyor”  Ünyeli,  Fatsalı Ordulu hemşerilerimiz ile birlikte mimar, mühendis, tekniker,  teknisyen tüm teknik adamları sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Musa KIRANLI / Ünye Fen Adamları Derneği Başkanı – Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilcisi

 yunus_emre-21-214x3004419 img28839

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-