eskort samsun

ÜNYENETHABER

Vergi Borçları Yapılandırılıyor

Vergi Borçları Yapılandırılıyor
08 Ekim 2016 - 7:49

dsc_0383

Vergi affı ve borç yapılandırmasına dair torba yasanın kabul edilmesinin ardından, vatandaşa borçlarından kurtulma yolu açıldı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştıktan sonra, 1 Eylül 2016 itibariyle borçlu mükelleflerden başvurular alınmaya başlandı.

Borçlu vatandaşları bilgilendirmek adına, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında, Ünye Vergi Dairesi ve Ünye Sosyal Güvenlik kurumunun katkılarıyla Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nda konferans düzenlendi.

Konferansa katılan, Ünye Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Erdem Esentürk, Ünye SGK Şefi Mevlüt Kokula, Ünye SGK Şefi Koray Karabıyık, Gelir Uzmanı Özkan Çelik, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Aydın Ekmekçi sunumlarıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin (Mali Af) Kanun hakkında konu başlıkları şöyle:

Son başvuru tarihi 31 Ekim

Gelir Uzmanı Özkan Çelik: “Bu af kanunu mükelleflerine oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Devletin borçlu vatandaşlara uzattığı ciddi anlamda bir zeytin dalı.

Mükellefler çeşitli şekillerde sınıflandırılıyor. Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş alacaklar, inceleme safhasındaki borçlu mükellefler gibi kategorilere ayrılıyor.

İnceleme safhasında bulunan mükelleflerimizin 2011-2015 yılları arasında vergilendirme dönemlerindeki inceleme çalışmaları kanunun yayınlandığı 19.08.2016 tarihinden önce başlamışsa şayet, incelemenin bitmesinden itibaren, vergi müfettişinin yaptığı tarihatlar, vergi affının %50 si ödenmek kaydıyla, kalan verginin %50 sinden vazgeçiliyor ve ayrıca vergiye bağlı cezaların tahsilatından da tamamen vazgeçiliyor.dsc_0390

Kesinleşmiş alacaklarla ilgili ise devletin sağladığı kolaylık şu şekilde: vergi affının tamamı ödenmekte  yine vergiye bağlı vergi aslına bağlı cezalarından vergi ziya cezası tamamen silinmekte, bunun yanında  gecikme zammı alacakları pesin ödemelerde %80 lere varan oranda  indirilecek.

210 Binlerden 105 Binlere düşüş

Buna bir örnek vermek gerekirse; 100 binlik borcu olan bir mükellefimizi ele alalım. 10 bin lira gecikme zammı, 100 bin lira da vergi ziya cezası olduğunu varsayalım. Mükellefimizin başvurması durumunda, vergi aslının tamamı ödenecek. 100 binlik vergi ziya cezası silinecek, 10 bin lira olan gecikme zammının yerine yurt içi üretici fiyatları endeksi oranı tatbik edilerek 4-5 bin liralara düşebilecektir.Vergi affına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının yarısını silinecek.

Şayet taksitlendirmeyip peşin ödeme olursa, 10 binlik gecikme zammına %80-85lere varan oranlarda indirim uygulanabilecektir. Yani toplamda 210 binlik bir cezanın, yapılandırmaya başvurulması sonucunda 102-105 binlere düşmesi söz konusudur.

Taksitlendirme tercih edilirse de 6-9-12-18 taksitler halinde yapılmaktadır.

Mükelleflerimiz, vergi dairelerine gelerek bizlerden ya da gib.gov.tr internet sitesinden yapılandırmayla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler.”

Başvurular Başladı

Ünye Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Erdem Esentürk: “Yakın zamanda ‘6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu’ çıktı ve 1 Eylül itibariyle de vatandaşlardan başvuru almaya başladık. Yapılandırma çerçevesinde vatandaşlardan 31 Ekim’e kadar başvurularını bekliyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.”

“Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamalı”

Ünye Sosyal Güvenlik Kurumu Şefi Mevlüt Kokula: “Bu 5510 sayılı kanun 4A, 4B, 4C yanı bir işveren yanında çalışan sigortalıları, esnaf ve tarımda çalışan vatandaşları, bağ-kur ve kamuda çalışanların borçları, primleri, gecikme zamları ilgilendiren bir yapılandırmadır. Bu kapsamda 30.06.2016 tarihine kadar olan borçları kanunun yayınlandığı 19.08.2016 tarihine kadar kesinleşen borçlar değerlendirilecektir. Bu devletimiz tarafından çıkarılan işverenlere teşvik amaçlı bir  imkandır. Bu işverenlerimiz için en büyük avantajlardan biridir. Bunun yanı sıra Bağkurluların, ödeyemeyip dondurmuş oldukları primlerini ödeyerek emekli olma imkanı da var. Diğer yandan şuanda emekliliği hak etmeyen 4B Bağkur sigortalılarında prim borçları yapılandırmaları ilk taksiti ödemeleri halinde bu aydan itibaren başlayacak beş puanlık bir indirimimiz var. Vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.”dsc_0393

Kokula, kanun hakkında detaylı bilgiyi ise şu şekilde verdi:

İdari Para Cezalarında Anaparanın Yüzde 50’si Silinecek 

Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası,  40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek.

36 Aya Varan Oranlarda Taksitlendirme İmkanı 

Yapılandırma kapsamında, SGK’ya  borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak.   SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde  ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6 taksit  (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay),  18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek.

Genel Sağlık Sigortası Borçları da Yapılandırma Kapsamında  

Yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları  silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

GSS Borçları İçin En Son Başvuru 2 Ocak 2017 

Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler.  Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Borçlarını Yapılandıran İşveren Nelerden Yararlanacak 

Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek.

Kapanmış işyerlerinin 50 Lirayı  Aşmayan Alacakları Silinecek  

Kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirasını aşmayanlar silinecek.

Yapılandırma Hangi Durumlarda Kaybedilecek? 

Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin  süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler.

Hangi Alacaklar? 

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.”

dsc_0398

ÜTSO Genel Sekreteri Aydın Ekmekçi: “Geriye dönük tüm borçlar af kapsamında yapılandırılıp ana para 6 takside bölünerek 6 ay içerisinde ödeniyor. Peşin ödeme seçeneği de var. 31.10.2016 tarihine kadar yapılandırma için başvurularak müracaat yapılması gerekiyor. Kasım ayı sonuna kadar da 1. Taksitin ödenmesi gerekiyor.  Yapılandırma müracaatı yapıldığında şuanda  başlamış olan icra takiplerinin tamamı durduruluyor. Müracaatı yapılan borçlar yapılandırılıyor, yapılandırmayanlar için ise icra devam ediyor. Herkesin bu aftan yararlanmasını öneriyoruz.” dedi.

ffff

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-