eskort samsun

ÜNYENETHABER

“Bizler Devletimizden Mevki Makam İstemiyoruz”

“Bizler Devletimizden Mevki Makam İstemiyoruz”
09 Şubat 2015 - 10:15

Türkiye Teknikerler Birliği Gen.Mer.Ynt.Krl. ve Şube Bşk.larının 2015 yılı stratejik çalışma proğramı planlama ve yol haritası için gerek iktidar gerekse muhalefet parti temsilcileriyle yapılan ziyaret ve görüşmelerde;

4 AKP Tekirdağ Mv. (Tekniker)Özlem Yemişci Ziyareti

Teknikerlerin sorunlarını dile getirilirken çözümleri de sunulmuştur. En önemli sorunun 2008 yılında MHP ve CHP milletvekilleri tarafından T.B.M.M e sunulan “Tüm Tekniker Odalar Birliği” Kurulmasına dair kanun teklifinin biran önce yasallaşması ile sorunların adım adım çözüleceği anlatılırken beraberinde  İş salığı ve iş güvenliği kanununda Teknik eleman tanımında Teknikerin ilave edilerek Teknikerlere de görev verilmesi, Yapı Denetimi ve Yapılarda Şantiye Şefliğinde Teknikerlerin sahada görev almaları ve Teknikerlerin Lisans tamamlamalarının önündeki engellerin kaldırılması gibi sorunların dile getirilmiştir.

Yapılan ziyaret ve görüşmeler  sonrasında Genel anlamda TEKNİKERLERİN MESLEKİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜN BİRÇOK YASAYA YAYILDIĞI, TEKNİKER MESLEK ODASI KURULUŞUNUN  KISA VADEDE GÜNDEME GELMESİNİN ZOR GÖRÜNDÜĞÜ, İKTİDAR PARTİSİNİN VE MUHALEFET PARTİLERİNİNDE PROGRAMLARINDA TEKNİKERLERİN SORUNLARINA KÖKLÜ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALARIN OLDUĞU, İKTİDAR ÖNCELİKLE TEKNİKERLERİN LİSANS TAMAMLAMALARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAĞI MUHALEFET İSE TEKNİKERLERİN MEZUNİYET SONRASINDA İSTİHDAM EDİLME SORUNU YAŞAMAMASI İÇİN YAPI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MUTLAKA EĞİTİMLİ TEKNİK ELEMAN OLARAK TEKNİKERLERE BRANŞLARINA GÖRE YETKİ VE SORUMLULUK VERİLECEĞİ YÖNÜNDE SÖZLER VE DESTEK OLUNACAĞINA DAİR SÖZLER ALINMIŞTIR.

Teknikerler Birliği Genel Merkezi ile beraberinde Şube Başkanlarımız ve il temsilcimiz olarak; TEKNİKERLERE KAPILARINI AÇAN Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’a, Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız’a ve Bakanlık Müsteşar Yrd. Zafer Benli’ye, AKP Gn.Bşk.Yrd. Amasya Mv. Akif GÜLLE’ye, AKP Teşkilatlardan Sor.Gn.Bşk.Yrd. Süleyman SOYLU’ya, AKP Halkla İlişkilerden Sor.Gn.Bşk.Yrd. Öznur ÇALIK’a, AKP Tekirdağ Mv. (Tekniker) Özlem Yemişci’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Trabzon Mv. Volkan Canalioğlu’na, CHP Tekirdağ Mv. Candan Yüceer’e, CHP Mv. Yasemin Öney Cankurtaran’a, CHP Manisa Mv. Özgür ÖZEL’e, CHP Sakarya Mv. Engin ÖZKOÇ’a, MHP Gn.Bşk. Sayın Devlet Bahçeli’ye TÜM SİYASİ OTERİTEYE,  “Tekniker Odalar Birliğinin Kurulması ve Teknikerlerin yaşadığı sorunlarla ilgili dosyamızı takdimi sırasında” SICAK İLGİLERİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE İKİ MİLYON TEKNİKER CAMİASI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

30 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde  Teknikerler Birliği Gen.Mer.Ynt.Krl., Şube Başkanları ve Ordu İl Temsilcisi, Ünye Fen Adamları Derneği Başkanı Musa Kıranlı’nın davet edilerek iştirak ettiği genel merkezinde yapılan toplantı sonrasında yapılan ve genel merkezimizin çalışmaları ve planları içinde yapılmış olan ziyaretler ve görüşmelerden alınan sonuçların kısa başlıklar halinde tüm okuyucularımızla birlikte,  Ordu, Ünye, Fatsa yerel basın aracılığı ile tekniker meslektaşlarımıza bilgilendirme mesajımızdır.

Değerli basın değerli siyasi temsilcilerimiz;

Ülkemizin sanayileşerek bilgi çağım yakalaması sürecinde mesleki yüksek eğitim almış olarak çalışan insanların önemi her gün artmaktadır.

Tekniker ve Meslek elemanları; Lise, meslek lisesi, Ticaret Lisesi eğitimi üzerine ilgili bölümlerde 2 yıl- Üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim alarak iş hayatına başlayan ve bu alanda ülkemizin bilgi ve teknoloji çağım yakalaması için belirli ölçülerle tasarım ve proje yapan uygulamada büyük sorumluluğu olan guruptur.

Türkiye’de meslek eğitimi almış meslek mensuplarından Mühendis ve Teknisyenlerin hatta bakkalların, şoförlerin, seyyar satıcıların, pazarcıların meslek odaları vardır. Meslek Yüksek Okulu mezunlarının mesleki odası olmadığı görülmektedir.

  1. Dönem ve 2. Yasama yılında 23/2/114 Esas numarası ile 28/12/2007 tarihinde T.B.M.M komisyonuna sunulan Türk Teknikerler Odalar Birliği Kurulması için düzenlenen Kanun teklifimiz 28 şubat muhtırası ile görüşülememiş ve halen bayındırlık ve imar komisyonunda bekleyen Türk Tekniker Odalar Birliği kurulması yasa teklifinin bir an önce yasallaşmasını ve bugün sayıları 2 milyona ulaşan aileleri ile birlikte 7 milyonu bulan teknikerlerin ve ailelerin mağduriyetleri giderilmelidir.

Gerek bizim beceriksizliğimiz diyeceğim ama bunu kabul edemeyeceğiz, çünkü her türlü özveride bulunarak çalışma ortamını oluşturarak gayret gösterdik, görüşmediğimiz gitmediğimiz kapı yazışmadığımız danışmadığımız mevki kalmadı. Yalnızca 2002-2014 dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kalmıştır.

Meslek odamızın kurulması ile ilgili sunulan teklifimiz üzerinden 39 kabine değişti ama her ne hikmetse bizim teklifimize sıra gelmedi. Bunu da üzülerek ifade etmekteyim,  ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

Bu yapılmadığı takdirde halen üniversiteler bünyesinde 515 faal meslek yüksek okulu eğitim öğretim alan gelecek nesillerden eğitim öğretim alacak olanlardan var olduğu toplumumuzun önemli bir kesimini olumsuz yönde etkileyecek ve teşkilatsız kalacaktır. Çıraklıktan profesörlüğe bir bütün olan mesleki yüksek eğitim zincirinin, işçiden teknisyenden mühendis arasında kopukluğu giderecek olan bu meslek mensuplarına iş hayatının her kademesinde görev yetki ve sorumlulukları yükleyecek olan bu kanun teklifinin yasallaşması ülkemiz açısından yararlı olacaktır.

Teknikerler ve Meslek elemanları (MYO mezunları) mesleği mensupları mesleğini icra ederken yasalara dayanması meslek disiplini ve mesleki ahlak çerçevesinde sorumluluk alarak toplumun yükünü paylaşması için Türk Tekniker ve Meslek elemanları odaları birliği kuruluşunu gerçekleştirmek fikri her şeyden önce Avrupa Birliğine girme fikrine uygun düşecektir.

Değerli, cefakar, vefakar, çalışkan, cesur, üretken tekniker meslektaşlarımız;

Teknikerler Birliği Genel Merkez Ynt.Krl. ve Şube Başkanlarımız beraberinde il temsilcilerimizin de katılımları ile İktidar partisi temsilcileri ve muhalefet parti temsilcileri ile yapılan ziyaretlerde, iktidar temsilcileri teknikerlerin çok önemsediği ve çoğu sorunun çözümü olacağını düşündüğü Teknikerler Odalar Birliğinin kurulmasına ilişkin yasanın çıkmasının zor görüldüğü ancak lisans tamamlama ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ve her zaman teknikerlerin yanında olacaklarını belirtmişlerken, muhalefet partisi temsilcileri de her zaman teknikerlerin yanında ve tekniker sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtirken beraberinde Tüm teknikerlerin görev, yetki ve sorumluluklarını geri kazandıracaklarını ifade etmişlerdir.

Unutulmamalıdır ki, istenildiğinde acil olarak toplanan T.B.M.M de bir gecede kanun ve yasa teklifleri çıkarılmaktadır.  Çoğu işçi, köylü, esnaf, dar gelirli ailelerin çocukları olan Teknikerler, mücadelelerini 30 yıldır devletten bir şey beklemeksizin kendi imkanları ile sürdürürken, bu zamana kadar, bu ve buna benzer çok taahhütler ve sözler verilmiş olup artık bu tür söz ve söylemlerden umut ve heyecan duymadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizler artık haklı taleplerimizin karşılanacağına ve mağduriyetimizin giderileceğine olan inancımız zayıflamış bu tür siyasilerin verdikleri sözlerin bir laftan öteye gitmediği aşikardır.

Teknikerler Birliği olarak bu zamana kadar herhangi bir siyasi parti yada siyasi gurubun yanında olmadık. Aramızda farklı fikir ve görüşlere sahip meslektaşlarımız bulunmakta ancak bizlerin öncelikli amacı tekniker hakları olduğu için asla siyasi kimlik taşımadık. Verdiğimiz tüm mücadeleler yasa ve hukuk kuralları içinde yapmaya gayret ettik. Ülkemizin meseleleri her zaman kendi meselelerimizden önde tuttuk. Hiçbir zaman taşkınlık yapmadık, sokaklara çıkmadık.

Bizler iki yılda olsa üniversite teknik eğitim almış teknik kişileriz. Bizler devletimizden mevki makam istemiyoruz, bizlerde bu ülkenin evlatlarıyız, bizler okurken üniversiteli sayılan, mezuniyet sonrası lise mezunu kadar değeri olmayan, herkes tarafından rant olarak görülen, övülen, vazgeçilmez denilen ama sahipsiz bırakılan gerçek ülke sevdalılarıyız.

Araştırıldığında görülecektir; çoğumuzun aileleri esnaf, çiftçi, emekli, işi olmayan ekonomik sıkıntılar içerisinde olan ailelerdir. Zor şartlarda okuyarak teknik eğitim sonunda aldığımız diplomalarımızın sadece bir kağıt parçası olmadığını ve hakkının verilmesini istiyoruz.

Gelişmiş ülkelerde teknik eğitim ve teknik elemanların sorunu öncelikli politikalar arasındadır. Bir ülkenin büyümesi, üretmesi ve ekonomisinin gelişmesinde birinci önemli etkendir, teknik elemanlar.

Türkiye’nin yüksek öğrenimli teknik eğitim potansiyeli olan Teknikerleri harekete geçirmek inanın ülkemizi bugünkü teknoloji ve medeniyetler seviyesinden yukarıya taşıyacak olup bugün dünyada bazı ülkeler uzaya üs kurarken biz halen yerli ne yapabiliriz ne üretebiliriz tartışması yapılmayacak, Dünya her zaman olduğu gibi bir kez daha Türkiye’ye imrenecek ve örnek alacaktır.

Türkiye’de Teknikerler iyileştirme beklerken, umutla beklediğimiz torba yasalar sonrasında çıkarılan kanunlar nezlinde ezildiği gerçeğiyle yüz yüzedir.  İki milyon sayımızı görmezden gelen hiçe sayanlara ve mağduriyetimize göz yumanlara, teknikerlere sadece lafla sahip çıkanlara karşı asla ve asla gerçekleri konuşmaktan korkmayacağız.

Tarihteki büyük hareketler, bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlamış ve başarıyla sonuçlanmıştır Asla mücadelemizden yılmayacağız. İnanıyoruz ki cenab-ı Allah doğrunun, haklının, mazlumun yanındadır.

30 yıldır yapılan çalışmalar, yazışmalar, toplantılar ve görüşmeler neticesinde alınan sonuç; Teknikerlerin haklarının ancak Tekniker meslektaşlarımızın T.B.M.M yer alması ile savunulacağı düşüncesi ile Genel merkezimizde yapılan toplantı sonucunda 2015 geneli seçimlerinde yeterli bilgi ve donanıma sahip olan tekniker meslektaşlarımız, şube başkanlarımız ve il temsilcilerimiz potansiyel   adaylarımız olup,  aday adayı olmaları için önlerinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

2015 yılında bizleri çok yoğun bir gündem beklemekte.  2 yıl üniversite eğitimi almış olan, okurken üniversiteli kabul edilen ancak mezuniyet sonrası sahipsiz bırakılan Meslek Yüksek Okulu Teknik Eğitim almış teknikerler olarak Sorunlarımızın tavan yaptığı, beklentilerimizin ise aksine dip yaptığı zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız.

Teknikerler Birliği Şube Başkanlarımız ve il temsilcilerimizin ya da tekniker meslektaşlarımızın fikir ve düşüncelerine yaşam biçimlerine uygun siyasi partilerden milletvekili aday adayı olmaları, adaylıkları ile T.B.M.M de temsil sayımızın çoğalması ile haklarımızın savunulacağı  görüş ve kanaatine varılmış olup,  aday adayı ya da aday olan arkadaşlarımız siyasi parti ayrımı yapılmaksızın koşulsuz olarak desteklenecektir. Siyaseti amaç olarak değil, Yasal haklarımızı almak için araç olarak görmekteyiz.

Teknikerler Birliği sizlerin birliğimize üye olması ile verdiğiniz vereceğiniz destek ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Eğer sizler, bugün sayıları iki milyon olan teknikerler ki, bizler birliğimizi sağlayamadığımız için kimse bu sayımızı ciddiye almasa da bu gerçeği de kimse görmezden gelemeyecektir. Unutmayınız ki, sen yoksan biz bir eksiğiz, sen varsan biz tamız. “Teknikerlik” teknik adamın göğsünde gururla taşıyacağı bir madalyadır.

Genel seçimlerde Şimdi tüm tekniker meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Bugün mezun sayımız iki milyon diyoruz ama üye sayımız düşündürücüdür. Bugün Teknikerler Birliği Ankara Genel Merkezi, Trabzon, Çanakkale, Kırıkkale, İzmir, Sivas, Mersin, Elazığ, Sakarya olmak üzere 9 şubemiz ve Ordu ilimizin de içinde olduğu 39 il temsilciliğimiz ile toplam üye sayımız beş binin üzerine çıkmıştır.

Bu sayı iki milyon gerçeğinden uzaktır. Ordu ilimiz, Ünye,  Fatsa ve diğer ilçelerimizde farklı branşlarda tahmini olarak 1000 kişi tekniker olduğunu tespit ettik. Bu arkadaşlarımızı hiçbir ayrım yapmaksızın birlik olmaya tekniker meselelerine sahip çıkmaya dolayısıyla üye olmaya davet ediyoruz. Değerli tekniker meslektaşlarımız şu, bu, herhangi bir ayrım gözetmiyoruz, Meslek Yüksek Okulu Teknik Program mezunu olmanız yeterlidir, üyeliğiniz ile bizlere vereceğiniz destek ve katılımlar ile elimizden bir bir alınan haklarımızı geri alacağımıza ve ülkemizin yeniden inşasında teknikerlerin sahalarda insan yaşamını etkileyen her alanda başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilcisi-Ünye Fen Adamları Derneği Başkanı Musa KIRANLI                            

              

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-